Meditation

Meditation

om man känner sig ur fas och känner sig stressad eller känner oro kan meditation vara ett alternativ,et finns många olika varianter av meiditation..

såsom ledd meditation

  • där nån som leder meditationen i grupp med någon av många tekniker, 
  • att meditera på egen hand i tystnad i hemmet eller någon stilla plats i naturen där man kan slappna av.
  • eller ensam till någon CD eller via you tube vilket jag själv brukar använda och urvalet är stort..

 

 

man kan meditera genom att bara stilla sitt sinne och släppa alla tankar 

eller om man har något man funderar på kan man ha frågan i tanken när man börjar meditera för att finna lösning på frågan..

 

 

från  Wikipeia:

Den vanligaste tekniken är att sitta stilla och avspänt med slutna eller halvöppna ögon och fokusera sin uppmärksamhet och sitt medvetande på någon inre föreställning eller, tvärtom, på att inte ha någon inre föreställning alls. Det mest grundläggande i meditationsprocessen är att behärska uppmärksamheten.

Den objektinriktade meditationen innebär att man begränsar eller koncentrerar uppmärksamheten på ett föremål för meditation, såsom en bön, energi-centra i kroppen (chakras) eller en fantasi. Fantasier innebär att man föreställer sig färger, former och/eller ljud (mantras).

Den objektlösa meditationen är en öppen uppmärksamhet och mottaglighet för såväl yttre som inre stimuli. Denna meditationsform kallas ibland även djupmeditation och betecknar då ett medvetandetillstånd snarare än en viss meditationsteknik. Detta tillstånd är vanligen målet med de flesta meditationsformer.

 

 

 

 

Deep theta Meditation

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)